Per ruimte en de functie ervan kan de doelstelling verschillen.

  • Horeca                          - behoud van intimiteit en beperken van achtergrondgeluiden. Een aangename akoestiek draagt bij aan een aangenaam langer verblijf en dus ook een verbetering van de omzet.

  • Retail/winkels                - terugdringen van nagalm en reflectiegeluid. Door een actieve omgeving ontstaan er diverse geluiden. Het opvangen van deze "ruis" veraangenaamd het verblijf van de klant.

  • Klaslokaal/spreekruimte  - verbeteren van de spraakverstaanbaarheid. Het bereiken van een publiek in een ruimte zonder te hoeven schreeuwen.

  • Sportzaal                       - terugdringen van nagalm en reflectiegeluiden. Door de toepassing van harde materialen in de ruimte is er een grote mate van reflectiegeluid wat de verstaanbaarheid vermoeilijkt en over het algemeen erg vermoeiend is. 

  • Kantoor                         - berperken van achtergrondgeluiden. Dit bevorderd de concentratie en daarmee de productiviteit van de medewerkers. Een aangename akoestiek resulteert vaak in een afnemend ziekteverzuim.