GELUIDSABSORPTIE en GELUIDSISOLATIE worden vaak door elkaar gehaald. Met bovenstaande illustratie hebben we de twee begrippen ter verheldering uitgewerkt.

GELUIDSABSORPTIE richt zich op het beheersen van de geluidsinvloeden in één ruimte. Dit heeft betrekking op het voorkomen van een te lange of korte nagalmtijd, de juiste spraakverstaanbaarheid, een acceptabel achtergrondgeluidniveau en het voorkomen van de hinderlijke reflecties. 

GELUIDSISOLATIE richt zich puur op het beperken van de geluidsoverdracht van de ene naar de andere ruimte.

Aangenaam Akoestiek richt zich in zijn producten en informatie puur op de GELUIDSABSORPTIE.